Friday, 18 December 2015

HARI MINGGU ADVENT KE-EMPAT (TAHUN C) - DISEMBER 20, 2015
Ahad, Disember 20, 2015
Hari Minggu Advent Ke-Empat – Tahun C


08:00 Malam
Misa Kudus Bahasa Malaysia
Bacaan Pertama
MIKHA 5:1-4

1.  Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.
2.  Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuang yang akan melahirkan telah melahirkan; lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel.
3.  Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan TUHAN, dalam kemegahan nama TUHAN Allahnya; mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi,
4.  dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia tujuh gembala, bahkan delapan pemimpin manusia.
                                                                                                  
"Demikianlah Sabda Tuhan"MAZMUR 80:2-3, 15-16, 18-19

2. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kewangan domba!  Ya Engkau, yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar
3.  di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye!  Bangkitkanlah keperkasaan-Mu  dan datanglah untuk menyelamatkan kami.
15  Ya Allah, semesta alam,  kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dn lihatlah! Indahkanlah pohon anggur ini.  
16  batang  yang ditanam oleh tangan kanan-Mu! 
18  Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang disebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kautegguhkan bagi dirimu itu.
19  maka kami tidak akan menyimpang dari pada-Mu.  Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu.            Bacaan Kedua
IBRANI 10:5-10

5. Kerana itu ketika Ia masuk ke dunia, Ia berkata: "Korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku.
6. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan. 
7. Lalu Aku berkata: "Sungguh, Aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang Aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah-Ku."
8. Di atas Ia berkata: "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau kehendaki dan Engkau tidak berkenan kepadanya" - meskipun di persembahkan menurut hukum Taurat.
9. Dan kemudian kata-Nya: "Sungguh, Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu" yang pertama Ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua.
10. Dan kerana kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.

"Demikianlah Sabda Tuhan"
Bacaan Injil
LUKAS 1:39-45

39. Beberapa waktu kemudian berangkat-lah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda.
40. Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet.
41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimna dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus,
42. lalu berseru dengan suara nyaring: "Diberkatilah engkau diantara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu.
43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?
44. Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan.
45. Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana."

"Demikianlah Injil Tuhan"

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

No comments:

Post a Comment