Friday, 1 November 2013

HARI MINGGU BIASA KE-31 (TAHUN C) – NOVEMBER 03, 2013
Ahad, November 03, 2013 
Hari Minggu Biasa Ke-31 – Tahun C


10:00 pagi 
Misa Multilingual & Hari Peringatan Para ArwahBacaan Pertama 
KEBIJAKSANAAN 11:22, 12:2

Keb 11:22  Sebab seperti sebutir debu dalam neraca, demikian seluruh jagat raya di hadapan-Mu, atau bagaikan setetes embun pagi yang jatuh ke bumi.
Keb 12:2  Dari sebab itu orang-orang yang jatuh Kauhukum berdikit-dikit, dan Kautegur dengan mengingatkan kepada mereka dalam hal manakah mereka sudah berdosa, supaya percaya kepada Dikau, ya Tuhan, setelah mereka menjauhi kejahatan itu.

“Demikianlah Sabda Tuhan”MAZMUR 145:1-2, 8-11, 13-14

Mzm 145:2  Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya.
Mzm 145:3  Besarlah TUHAN dan sangat terpuji, dan kebesaran-Nya tidak terduga.
Mzm 145:8  TUHAN itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya.
Mzm 145:9  TUHAN itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya.
Mzm 145:10  Segala yang Kaujadikan itu akan bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN, dan orang-orang yang Kaukasihi akan memuji Engkau.
Mzm 145:11  Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu, dan akan membicarakan keperkasaan-Mu,
Mzm 145:13  Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. TUHAN setia dalam segala perkataan-Nya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya.
Mzm 145:14  TUHAN itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.Bacaan Kedua 
2 TESALONIKA 1:11, 2:2
 
2Tes 1:11  Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilan-Nya dan dengan kekuatan-Nya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu,
2Tes 2:2  supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba.

“Demikianlah Sabda Tuhan”Bacaan Injil

LUKAS 19:1-10

Luk 19:1  Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu.
Luk 19:2  Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya.
Luk 19:3  Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek.
Luk 19:4  Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, yang akan lewat di situ.
Luk 19:5  Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata: "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini Aku harus menumpang di rumahmu."
Luk 19:6  Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
Luk 19:7  Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya: "Ia menumpang di rumah orang berdosa."
Luk 19:8  Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan: "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat."
Luk 19:9  Kata Yesus kepadanya: "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang inipun anak Abraham.
Luk 19:10  Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang."

No comments:

Post a Comment