Thursday, 14 March 2013

MINGGU KE-5 MUSIM PRAPASKAH (TAHUN C) – MARCH 17, 2013Ahad, March 17, 2013

Minggu Ke-5 Musim PraPaskah – Tahun C
FEAST OF ST JOSEPH
10:00 pagi  Misa bergabung (Multilingual)
 


Misa ini akan dilaksanakan oleh Bishop Paul Tan.  Selepas misa umat juga di jemput makan 
bersama buffet lunch.Bacaan Pertama

YESAYA 43:16-21

Yes 43:16  Beginilah firman TUHAN, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat,
Yes 43:17  yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah--mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu--,
Yes 43:18  firman-Nya: "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala!
Yes 43:19  Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.
Yes 43:20  Binatang hutan akan memuliakan Aku, serigala dan burung unta, sebab Aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihan-Ku;
Yes 43:21  umat yang telah Kubentuk bagi-Ku akan memberitakan kemasyhuran-Ku."

“Demikianlah Sabda Tuhan”MAZMUR 126:1-6

Mzm 126:1  Nyanyian ziarah. Ketika TUHAN memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.
Mzm 126:2  Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa: "TUHAN telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini!"
Mzm 126:3  TUHAN telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita.
Mzm 126:4  Pulihkanlah keadaan kami, ya TUHAN, seperti memulihkan batang air kering di Tanah Negeb!
Mzm 126:5  Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai.
Mzm 126:6  Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.


Bacaan Kedua

FILIPI 3:8-14

Mzm 126:1  Nyanyian ziarah. Ketika TUHAN memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.
Mzm 126:2  Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa: "TUHAN telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini!"
Mzm 126:3  TUHAN telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita.
Mzm 126:4  Pulihkanlah keadaan kami, ya TUHAN, seperti memulihkan batang air kering di Tanah Negeb!
Mzm 126:5  Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai.
Mzm 126:6  Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.

“Demikianlah Sabda Tuhan”


Bacaan Injil

YOHANES 8:1-11

Yoh 8:1  tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun.
Yoh 8:2  Pagi-pagi benar Ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepada-Nya. Ia duduk dan mengajar mereka.
Yoh 8:3  Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada-Nya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah.
Yoh 8:4  Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus: "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah.
Yoh 8:5  Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?"
Yoh 8:6  Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan-Nya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-Nya di tanah.
Yoh 8:7  Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya, Iapun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu."
Yoh 8:8  Lalu Ia membungkuk pula dan menulis di tanah.
Yoh 8:9  Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya.
Yoh 8:10  Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya: "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?"
Yoh 8:11  Jawabnya: "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus: "Akupun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang."

“Demikianlah Sabda Tuhan”

No comments:

Post a Comment