Friday, 6 April 2012

Hari Jumaat Agung – April 06, 2012

Hari Jumaat, April 06, 2012
Hari Jumaat Agung

7:30 malam   Jalan Salib
8:00 malam   Hari Jumaat Agung
Dalam 3 Bahasa

 
Bacaan Pertama
YESAYA 52:13, 53:12

Sesungguhnya, hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan.  Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti kerana ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan kerana ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak.
"Demikianlah Sabda Tuhan"

MAZMUR 31:2, 6, 12-13, 15-17 & 25
Aman dalam tangan TUHAN

Pada-Mu, TUHAN, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu.  Luputkanlah aku oleh kerana keadilan-Mu.  Ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku; Engkau membebaskan aku, ya TUHAN, Allah yang setia.  Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku; mereka yang melihat aku di jalan lari dari padaku.  Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah.  Tetapi aku, kepada-Mu aku percaya, ya TUHAN, aku berkata:  "Engkaulah Allahku!"  Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku!  Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu!  Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada TUHAN!

Bacaan Kedua
IBRANI 4:14-16, 5:7-9

Kerana kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita.  Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.  Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.  Dalam hidup-Nya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkan-Nya dari maut, dan kerana kesalehan-Nya Ia telah didengarkan.  Dan sekalipun Ia adalah Anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita-Nya, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaan-Nya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada-Nya.
"Demikianlah Sabda Tuhan"Bacaan Injil
YOHANES 18:1, 19:42

Setelah Yesus mengatkan semua-nya itu keluarlah Ia dari situ bersama-sama dengan murid-murid-Nya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron.  Disitu ada suatu taman dan Ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-murid-Nya.  Kerana hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ.

"Demikianlah Injil Tuhan"

No comments:

Post a Comment